Добродојдовте

Astrum е специјализирана компанија за изработка на софтверски решенија за вашиот бизнис. Ние нудиме широк спектар на решенија почнувајки од web презентации до деловни информациони системи. Нашата висока стручност, флексибилнност, конкуретни цени и управување со проекти се гаранција за висок квалитет на нашите решенија и продукти.

AstrumFinansovo

Апликација за компјутерско водење на сметководство. Идеално решение за книговодствени бироа кои бараат сигурна и стабилна апликација за работа со повеке фирми. повеке

AstrumKasa

Поврзете го вашиот фискален штампач или фискална каса со компјтер. повеке

AstrumMaterjalno

Материјалното работење никогаш не било полесно со оваа наша апликација. Лесно и едноставно весување на податоци. Апликацијата поседува и специјализиран систем за пратење на побарувања од вашите клиенти за кој не ви е потребно знаење од книговодство. повеке

AstrumERP

Материјалното работење никогаш не било полесно со оваа наша апликација. Лесно и едноставно весување на податоци. Апликацијата поседува и специјализиран систем за пратење на побарувања од вашите клиенти за кој не ви е потребно знаење од книговодство. повеке

AstrumHMS

Апликација за хотелско работење. повеке

top