Аструм Финансово

Главни карактеристики

Наменет за фирми и сметководствени бироа кои сакаат да добијат сигурна апликација по фер цена. Апликацијата е изградена на Microsoft SQL Server технологија која дава максимална безбедност на податоците. Апликацијата овозможува водење на повеке фирми за секоја година посебно.

Основни функционалности

- Фирми
- Синтетички и аналитички конта
- Налози
- Аналитичка картица
- Бруто биланс
- Заклучен лист
- Спецификација на коминтент
- Коминтенти
- Деловни единици

top