Аструм Хотел

Главни карактеристики

АструмХотел преставува апликација која го опфака целокупното работење на хотелска рецепција. Резервација на гости, прием на гости, изработка на ф-ра и фискална сметка за целиот престој или за поединечни услуги, извештаи за целокупното работење.

Основни функционалности

- Резервации
- Пријава
- Гости
- Услуги
- Генерални податоци
- Извештаи
- Фискален печатач
top