Продукти

AstrumFinansovo

Апликација за компјутерско водење на сметководство. Идеално решение за книговодствени бироа кои бараат сигурна и стабилна апликација за работа со повеке фирми. повеке

AstrumKasa

Поврзете го вашиот фискален штампач или фискална каса со компјтер. повеке

AstrumMaterjalno

Материјалното работење никогаш не било полесно со оваа наша апликација. Лесно и едноставно весување на податоци. Апликацијата поседува и специјализиран систем за пратење на побарувања од вашите клиенти за кој не ви е потребно знаење од книговодство. повеке

AstrumERP

Мокна интегрирана апликација која ке ви ја зголеми ефикасноста во работата и ке ви овозможи целесна контрола на сите податоци. Вклучува модули на Материјално работење, финансово работење, производство. повеке

AstrumHotel

Апликација за хотелско работење. повеке

top