Услуги

Развој на софтвер

Со нашето големо искуство можеме да ви понудиме изработка на апликации поврзани со база на податоци.

Одржување на компјутерски мрежи

Поврзување на компјутери во мрежа, пристап на интернет, пристап на мрежен печатач, безбедност на мрежата и заштита од вируси.

Одржување на компјутерски системи

Пакет 1
- Телефонски консултации
- Интервенција по повик
- Наплата по извршрна услуга

Пакет 2
- Подршка по телефон или skype
- 10 работни часови на терен
- месечек бекап на податоци
- Фиксен месечен паушал

Пакет 3
- Подршка по телефон или skype
- 10 работни часови на терен
- месечек бекап на податоци
- бесплатен развој и дополнување на нови функционалности на веке постоечките модули
- Фиксен месечен паушал

top